02 octombrie 2023
Lansare înscriere proiecte Științescu 2023-2024
02-25 octombrie 2023
Consultări cu echipele de proiect
27 oct., ora 12:00 (la prânz)
Termenul limită pentru depunerea proiectelor
06 noiembrie 2023
Anunțarea proiectelor selectate
07-10 noiembrie 2023
Semnarea contractelor de finanțare
13 nov. 2023-10 iunie 2024
Implementarea proiectelor
24 iunie 2024
Termenul limită pentru depunerea rapoartelor

Ce este Științescu?

Ești pasionat de științele exacte? Vrei să le transmiți și altora pasiunea și să le arăţi cum pot să învețe cu plăcere? Îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru științe printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Sibiu prin programul Științescu.

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani implementat de Fundația Comunitară Sibiu (FCS).

După 6 ediții de succes la Sibiu, Fundația Comunitară Sibiu lansează anul acesta Fondul Științescu și în județul Alba, alături de Federația Fundațiilor Comunitare din România,  Romanian-American Foundation şi partenerul local Fundația Bosch.

Așteptăm proiecte creative, inovative și care să facă pasiunea voastră pentru educaţia STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) „contagioasă”. Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI. 

 

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Sibiu (FCS) oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCS vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare, motivarea şi implicarea elevilor şi management de proiect. De asemena, FCS va oferi gratuit consiliere atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.

 

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia.

Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și că învățarea științelor le va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul STEAM.

Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele necesare următoarei generaţii de inovatori. Alba poate deveni astfel un centru al inovaţiei în educaţia pentru ştiinţe.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe
 • Gândirea creativă
 • Flexibilitatea și adaptabilitatea 
 • Cunoașterea de sine 
 • Curiozitatea și dorința de învățare continuă 
 • Alfabetizarea tehnologică 
 • Atenția la detalii 
 • Empatia și ascultarea activă 
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Rigurozitatea în munca depusă 
 • Comunicarea eficientă scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D și activități legate de meșteșuguri și arte;
 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi, expediții, drumeții);
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Inițierea și dotarea de cluburi de programare și robotică în școli sau spații educaționale alternative;
 • Activități din domeniul ecologiei și a protecției mediului;
 • Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență);
 • Proiecte care stimulează gândirea științifică și care îi transformă pe elevi din consumatori în creatori de tehnologie.

Vom finanţa proiecte care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informații

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Ce buget avem?

Bugetul programului pentru această ediție este de 98.668 lei. Din acest fond vom acorda granturi de maxim 15.000 (cincisprezece mii) de lei/proiect. În funcție de evaluarea juriului, bugetul propus poate suferi modificări.

 

Cine poate aplica?

 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe mixte compuse din elevi, profesori sau studenți;
 • Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse (ingineri, programatori, muzeografi, cercetători, biologi, fizicieni, chimiști, artiști pasionați de STEAM etc.);
 • Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți;
 • Echipe compuse din elevi de liceu sau de studenți.

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect. Aplicanții pot face parte din mai multe echipe, însă nu pot avea rolul de coordonator decât într-un singur proiect. 


Aplicanţii şi beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Alba

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii și materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 30% din bugetul total, inclusiv taxe și impozite;
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.);
 • Cheltuieli specifice care se justifică prin natura proiectului.

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

 

Cum aplici?

Completează formularul de aplicare disponibil pe alba.stiintescu.ro și trimite-l pe adresa de email proiecte@fundatiacomunitarasibiu.ro  până în data de 27 octombrie 2023, ora 12.00pm (la prânz).

 

Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active preponderent din comunitatea locală. Rolul Fundației Comunitare Sibiu în procesul de jurizare este de a media un proces corect, fără a se implica în luarea deciziilor. Acestea vor aparține exclusiv juraților.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două faze. În prima fază, echipa Fundației Comunitare va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, conform cerințelor de aplicare menționate în Ghidul de finanțare;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau / învaţă materiile STEAM);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea „Ce ne propunem?”);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care vrem sa le dezvoltăm la copii și tineri);
 • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

Cum primești finanțarea?

Finanţările se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Sibiu, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți. 

Sumele finanțărilor vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizației / reprezentantului grupului informal, în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Sibiu a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de organizaţia / grupul informal / echipa finanţată.

 

Cine primeşte finanțarea?

 • Profesorul sau învăţătorul, în cazul finanţărilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant legal, în cazul grupurilor informale;
 • Organizațiile neguvernamentale;
 • Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor de elevi de liceu.

 

Care este calendarul programului Științescu Sibiu 5.0?

 • Lansare apel proiecte: 02 octombrie 2023
 • Sesiuni consultări scriere proiecte: 02 – 25 octombrie 2023
 • Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 27 octombrie 2023, ora: 12:00, la prânz
 • Selecția proiectelor: 30 octombrie – 3 noiembrie 2023
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: 6 noiembrie 2023
 • Semnarea contractelor de finanțare: 07 – 10 noiembrie 2023
 • Implementarea proiectelor: 13 noiembrie 2023 – 10 iunie 2024
 • Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor: 24 iunie 2024
 • Organizare eveniment final – 01 – 30 august 2024 

 

În perioada 02 – 25 octombrie 2023, echipa FCS va organiza consultări cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații. Înainte de a aplica, vă încurajăm să participați la sesiuni de consultare. Pentru programarea acestora ne puteți contacta la proiecte@fundatiacomunitarasibiu.ro.

Pe tot parcursul implementării proiectelor, echipa FCS va oferi suport echipelor de proiect.

 

*Calendarul de mai sus este orientativ. Dacă apar schimbări acestea vor fi comunicate din timp.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare o să pună la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare Sibiu și a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin Fondul Științescu.” 

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină de social media, site, blog. Echipa Fundației Comunitare va organiza o sesiune de instruire specială dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa FCS va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire separată referitoare la raportare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.

 

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre program?

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să urmăriți site-ul alba.stiintescu.ro și pagina de Facebook Științescu Alba.

De asemenea, dacă aveți nelămuriri, ne puteți trimite un mail pe proiecte@fundatiacomunitarasibiu.ro.

 

Vă urăm multă baftă!


Resurse inspiraționale

Aici puteți consulta o serie de proiecte care au fost finanțare în trecut prin Fondul Științescu Sibiu:

sibiu.stiintescu.ro/category/proiecte-finantate-2015

 

 

Înscrierile aplicațiilor pentru Fondul Științescu Alba se pot face până vineri, 27 octombrie 2023,  ora 12:00 (la prânz).

Formularul poate fi descărcat aici (link).

Pentru înscrierea aplicației, formularul completat integral trebuie trimis pe proiecte@fundatiacomunitarasibiu.ro.

 

Amintim că în perioada 02 – 25 octombrie 2023, echipa FCS va organiza consultări cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații. Înainte de a aplica, vă încurajăm să vă înscrieți la sesiunile de consultare. Pentru programarea acestora ne puteți contacta la proiecte@fundatiacomunitarasibiu.ro.

 

Mult succes!